۸ تغییر کوچک که زندگیتان را ده ها برابر لذت بخش تر می کند

نوشته مجید رحیم پور

در این مقاله به چند تغییر بزرگ اشاره می شود که تاثیرات اساسی بر بهره وری کاری و حتی زندگی شما خواهد داشت. حتی فکرش را هم نمی کنید که (قدرت تجمعی) کارهای کوچک با هم چه تغییرات مداومی در زندگیتان ایجاد می کند.

  • 2 سال قبل

ایده های فوق العاده از کجا می آیند!

نوشته نسیم شکوری

هر کاری که ما انجام می دهیم با یک ایده شروع میشود، قبل از اینکه ایده ای داشته باشیم نمی دانیم که می خواهیم چه کار کنیم، می شود گفت ایده ها شبیه ماهی هستند، شما ماهی را خلق نمی کنید بلکه آنها را می گیرید.

  • 2 سال قبل