ایده های فوق العاده از کجا می آیند!

نوشته نسیم شکوری

هر کاری که ما انجام می دهیم با یک ایده شروع میشود، قبل از اینکه ایده ای داشته باشیم نمی دانیم که می خواهیم چه کار کنیم، می شود گفت ایده ها شبیه ماهی هستند، شما ماهی را خلق نمی کنید بلکه آنها را می گیرید.