اپل شروع به ساخت آیپاد کرد برای اینکه جابز از مدیر اجرایی مایکروسافت متنفر بود!

نوشته نسیم شکوری

  اسکات فرستل مدیر سابق نرم افزار در اپل  هنگام گفتگودر موزه تاریخ کامپیوتر در کالیفرنیا اظهار کرد. ممکن بود که آیفون هرگز به وجود نیاید اگر استیو جابز  بنیانگذار اپل از مدیر اجرایی مایکروسافت متنفر نبود.

۷ نکته برای افزایش سود دهی در آزاد کاری

نوشته نسیم شکوری

کسب و کار آزاد (Freelance) یکی از مطلوب ترین شکل های تجارت و کسب و کار امروزی است که با افزایش روز افزون، سبب افزایش خود اشتغال زایی و دسترسی به نیروی کار حتی از راه دور می شود.