مدیریت عکس ها در ووردپرس

نوشته نسیم شکوری

حتما بارها این سوال از خودتان پرسیدید که چرا کتابخانه مدیا در ووردپرس، مانند همه ی چیزهای دیگر در زندگی دیجیتالی من قابلیت فولدربندی ندارد؟