سیستم همیار نشت یابی گاز استان مازندران

سیستم همیار نشت یابی  گاز استان مازندران

کاربرد این سیستم در ثبت اطلاعات و موقعیت نشتی ها و مشکلات خطوط گاز رسانی و نظارت بر نحوه ی برطرف کردن مشکلات است و با استفاده از آن که شامل اپلیکیشن موبایل و سیستم تحت وب می باشد، می توان بصورت موثری در زمان و هزینه و نگهداری اطلاعات صرفه جویی کرد و علاوه بر دسترسی سریع به اطلاعات گزارش های متنوعی را از سیستم دریافت نمود.